AUTOKEMPINK OSIKA
- PROVOZOVATEL
- KONTAKTNÍ ADRESA
- INFORMACE

ASOCIACE technických sportů
Nová Bystřice z.s.
Mírové nám. 59
378 33   Nová Bystřice
IČ: 60816236, DIČ: CZ60816236

Provozovna: 
středisko 002 Autokempink Osika

č.tlf.: +420 384 386 157

kemp@kemposika.cz
Home O nás Kontakty Ubytování Podniky (firmy) Recepce Služby Ceníky Informace Galerie Okolí Odkazy
Nová Bystřice (3,5 km od ATC Osika) - první zpráva o ní je z roku 1188 a týká se patrně
osady založené rakouským rodem Zöbingů pod názvem Vistritz. Celá oblast bystřicka
byla jablkem sváru mezi rakouskými a českými panovníky a teprve v polovině 13. stol.
byla celá oblast připojena natvralo k českým zemím. Od roku 1278 patřila Bystřice pánům
z Landštejna, kteří zde založili hrad. Nejvýznamnějším představitelem této větve
Vítkovců byl Vilém z Landštejna, který je pohřben v novobystřickém kostele Sv. Petra a Pavla.
Roku 1341 získává město městská práva. Ve 14. stol. Získali bystřické panství Krajířové
z Krajku - původem štýrský rod, který se ale se zdejším prostředím dokonale sžil.
V ropce 1420 Bystřici vypálil za svého tažení Jan Žižka z Trocnova a na místě spáleniště
byla vystavěna nová Bystřice od té doby zvaná Nová.
V 17. a 18. stol. zachvátil Novou Bystřici několikrát velký požár. Hrad byl přestavěn na zámek
městského typu. V roce 1897 zde byla zprovozněna úzkokolejka do Jindřichova Hradce.
Nová Bystřice je známa svým textilním průmyslem, jehož počátky sahají až do 19. Stol.
Ve 30. letech 20. stol se stalo Novobystřicko centrem sudetoněmeckého hnutí, žilo zde
80% německého obyvatelstva. Po vyhnání německého obyvatelstva po roce 1945 byla
zničena řada vesnic a byly zlikvidovány i mnohé památky (např. jedinečný románský kostel
v obci Mnich) včetně obce samostné. Byla vztyčena tzv. železná opona, která byla
odstraněna teprve v roce 1989 s pádem totalitního komunistického režimu.
Dnes je možno ve městě shlédnout mariánský sloup z roku 1679 a barokní kašnu z 18. stol.,
zámek / v současné době veřejnosti nepřístupný/, zbytky opevnění z 15. stol. a kostel
sv. Petra a Pavla - původně gotický, presbytář ze 14. stol., v kostele velmi vzácné fresky
ze 14. stol. V poslední době při opravě kostela bylo zjištěno, že kostel byl postaven na místě
románské rotundy - jedné z nejstarších v českých zemích. V kostele se konají pravidelné
bohoslužby, a to ve středu od 18:00 hod. a v neděli od 10:30 hod.

Dačice (28 km od ATC Osika) - okolí města bylo osídleno již v mladší době kamenné. Roku 1183
zde byl vysvěcen kostel. Okolo roku 1340 se staly Dačice součástí dominia pánů z Hradce.
Roku 1459 odkoupil město Wolfgang Krajíř z Krajku. Po třicetileté válce se město ocitlo
na pokraji zániku. Nastávající období je chrakterizováno častým střídáním jednotlivých
majitelů. V roce 1843 se zde vyrobil první kostkový cukr na světě. Ve městě je několik
   renesančních a barokních památek, např. Stará radnice, františkánský klášter, kostel
      sv. Vavřince, empírový zámek apod. Ve městě je také muzeum.
Kulturní památky
Pokračuj na kulturní památky str.3