AUTOKEMPINK OSIKA
- PROVOZOVATEL
- KONTAKTNÍ ADRESA
- INFORMACE

ASOCIACE technických sportů
Nová Bystřice z.s.
Mírové nám. 59
378 33   Nová Bystřice
IČ: 60816236, DIČ: CZ60816236

Provozovna: 
středisko 002 Autokempink Osika

č.tlf.: +420 384 386 157

kemp@kemposika.cz
Home O nás Kontakty Ubytování Podniky (firmy) Recepce Služby Ceníky Informace Galerie Okolí Odkazy
Kulturní památky
Jindřichův Hradec (20 km od ATC Osika) - přirozené, kulturní a obchodní centrum oblasti.
Perlou města, založeného již někdy ve 13. století, je bezesporu jeho zámek, stojící na základech
půvdoního gotického hradu. Půvdoními držiteli města a jeho rozsáhlého dominia byli Vítkovci.
Po jejich vymření v roce 1604 se dostává město do držení rodu Slavatů. Po vymření Slavatů
koncem 17. Století se stává držitelem města a přilehlé oblasti rod Černínů, který zde žil
až do konce 2. světové války.
Ve městě je umístěno muzeum, kde můžete shlédnout např. světoznámé Krýzovy jesličky
apod. Městská památková rezervace obsahuje řadu unikátních architektonických skvostů
z dob gotiky, renesance, ale i baroka. Okolí města je malebné a nabízí celou řadu
Atraktivních turistických cílů.

Slavonice (18 km od ATC Osika) - městská památková rezervace. Město poprvé zmíněno
v roce 1260. Skvostem města je jeho velmi zachovalé renesanční náměstí
s měšťanskými domy, městské brány a zbytek opevnění. Dominantou města je kostelní
věž ze 16. století. V městském muzeu jsou umístěny exponáty ze zaniklé středověké
vesnice Pfaffenschlagu atd.

Landštejn (8 km od ATC Osika) - jedna z největších hradních zřícenin v České republice.
Hrad vznikl někdy počátkem 13. století pravděpodobně z iniciativy Přemysla Otakara II.
Hrad vlastnilo v průběhu jeho historie několik rodů, z nichž bezesporu nejvýznamnější
byli Vítkovci a Krajířové z Krajku. Např. Vilém z Landštejna se za vlády Karla IV. stává
Nejvyšším pražským purkrabím. Roku 1771 zapálil hrad blesk a hrad vyhořel. Od 70, let
20. stol. Zde probíhají záchranné stavební práce a probíhá zde také archeologický průzkum.
Některé nálezy můžete vidět I v malé expozici přímo na hradě, který je veřejnosti
přístupný.
Klášter (2 km od ATC Osika) - kostel Nejsvětější Trojice. Areál byl založen v roce 1491
pro mnichy paulánského řádu. V roce 1535 jej při svém ústupu na Moravu vypálila sekta
novokřtěnců. Klášter obnoven v roce 1626. Roku 1785 klášter zrušen, kostel však zůstal
vyhlášeným poutním místem. V roce 1959 byl klášter zbořen, zůstal pouze kostel, který
patří k jedné z nejvýznamnějších památek v Čechách. Stavba je dílem architekta
Domenica Orsiho. Štuková výzdoba je dílem G.B. Cometa, hlavní oltář vytvořil
Zikmund Lichtenberg z Nové bystřice, který je i autorem souboru plastik. Zcela ojedinělou
a unikátní památkou je dřevořezba “STROM ŽIVOTA” (kolem roku 1650). V současné
době je klášter po celkové rekonstrukci a je zde možno navštívit I nedělní bohoslužby,
které začínají v 09:00 hodin.

 
Pokračuj na kulturní památky str.2